Apteka 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny